Uncategorized

วิธีเตรียมความพร้อม ก่อนบินไปทำงานต่างเทศระยะยาว

วิธีเตรียมความพร้อม ก่อนบินไปทำงานต่างเทศระยะยาว

 

การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอาจเป็นความฝันของใครหลายคน เนื่องจากค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศและมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในต่างแดนด้วย ปัจจุบันการไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความพร้อมและสถานะการเงินของตนเอง หากใครที่มีแพลนอยากไปทำงานต่างประเทศแบบยาวๆ ควรเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อย่างราบรื่น

ไปทำงานต่างประเทศต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการจะไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนั้นมีอยู่ 5 วิธี

 1. ผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน
 2. ผ่านกรมการจัดหางาน
 3. ทําสัญญาจ้างกับนายจ้างเองโดยตรง
 4. นายจ้างจากไทยส่งไปทำงาน
 5. นายจ้างจากไทยส่งไปฝึกงาน

เมื่อทราบว่าตนเองจะไปทำงานต่างเทศด้วยวิธีไหนแล้วจะต้องตรวจเช็กคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่นายจ้างกำหนดให้ครบถ้วน

 

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

โดยทั่วไปคุณสมบัติของแรงงานจะมีการกำหนดโรคต้องห้ามหรือโรคประจำตัวเอาไว้ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามที่ประเทศปลายทางกำหนด โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดต่อรุนแรง เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิสหรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคประจำตัวอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพระหว่างทำงาน เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต หรือโรคเบาหวาน โดยเข้าไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาล หากตรวจหาโรคเอดส์สามารถเข้าไปที่คลินิกนิรนามของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง

 

เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร

โดยเอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวไปทำงานต่างประเทศ ได้แก่

 • ใบผ่านการตรวจโรค (ตามสถานพยาบาลที่กำหนด)
 • Passport (หนังสือเดินทาง) โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติและหน้าที่มีวีซ่าเก็บไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณี Passport สูญหาย
 • วีซ่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)
 • สัญญาจ้างงานหรือสัญญาจัดหางาน พร้อมสำเนา
 • ใบรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย
 • เอกสารอื่นๆ ที่จําเป็น เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน รูปถ่ายขนาดต่างๆ ใบรับรองความสามารถด้านภาษา เป็นต้น

 

เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย

การเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น สิ่งสำคัญต่อมาคือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ต่างแดน ซึ่งมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือทรัพย์สินสูญหาย จึงควรทำประกันการเดินทางออกนอกประเทศเอาไว้ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน จึงควรเลือกประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในประเทศไทยหลังกลับจากการเดินทาง ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
 • การส่งศพกลับสู่ประเทศ กรณีเสียชีวิตที่ต่างประเทศ
 • การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง สามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงทรัพย์สินสูญหายจากการถูกโจรกรรม
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ควรเลือกประกันการเดินทางแบบไหน?

ประกันการเดินทางนั้นมีให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอาจจะต้องเลือกประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองจำนวนวันเดินทางสูงสุด 365 วันจะคุ้มค่าด้านผลประโยชน์คุ้มครองมากกว่า รวมถึงสามารถใช้ยื่นประกอบวีซ่าได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้ซื้อประกันภัยอาจเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับตนเองและค่าเบี้ยประกันได้ตามความประสงค์ ซึ่งปัจจุบันสามารถเปรียบเทียบราคาประกันและแผนคุ้มครองได้ด้วยตนเองหลากหลายช่องทาง อาทิ

 • ซื้อผ่านธนาคารหรือบริษัทประกันภัย รวมทั้งร้านสะดวกซื้อบางแห่งก็มีจำหน่าย โดยสามารถเดินทางเข้าไปที่บริษัทหรือหน้าร้านโดยตรง และจ่ายเงินซื้อประกันได้ทันที
 • ซื้อผ่านสายการบิน กรณีที่ต้องการซื้อประกันเร่งด่วนและพ่วงไปพร้อมกับค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ซื้อผ่านระบบออนไลน์ สามารถซื้อได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทประกันโดยตรง หรือ เว็บไซต์ตัวแทน เช่น Rabbit Care ที่มีระบบเปรียบเทียบราคาประกัน จะทำให้ได้ประกันเดินทางตรงตามต้องการมากที่สุด คลิก https://rabbitcare.com/travel-insurance

ดังนั้น การเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ เอกสาร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนั้นจะทำให้ได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายด้วย รวมถึงการซื้อประกันการเดินทางควรเลือกซื้อจากบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือมีความน่าเชื่อถือ เงื่อนไขประกันภัยที่ครอบคลุมตามความต้องการและมีช่องทางการติดต่อที่สะดวกสบาย เพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อย่างอุ่นใจไร้กังวล

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *